Kwiecień 2014

MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

W Filii Bibliotecznej w Podklasztorzu dn.09.04.2014 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. ”Moja zakładka do książki”. Na konkurs wpłynęło 30 zakładek. Ich autorzy wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością w wykonaniu prac.

Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, a także doskonalenie sprawności manualnych.

Laureatami konkursu zostali :
Marysia i Natalka Janosik – kl.0
Julia Dudkiewicz – kl.I
Amelia Owiesek - kl.II
Szymon Szulc –kl.IV
Wyróżniono : Kingę Budzisz, Nadię Szulc i Olę Balińską.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wyróżnieni nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy drobne upominki.

GALERIA