Czerwiec 2014

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

XIII. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie – mądra rzecz” był inspiracją do zorganizowania w Filii Bibliotecznej w Przygłowie głośnego czytania pt. „Cała Polska czyta dzieciom”. Dnia 03.06.2014r. placówkę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Przygłowie. Gościem spotkania był Pan Rafał Fogiel – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie, który czytał dzieciom bajki dla najmłodszych. Dzieci słuchały z zaciekawieniem i chętnie nawiązywały rozmowę z gościem. Filia Biblioteczna w podziękowaniu za spotkanie przekazała Szkole Podstawowej dar w postaci książki pt. „Bajki mojego dzieciństwa” w celu spełniania założeń kampanii społecznej. Natomiast Panu Radnemu wręczyła dyplom uznania dziękując za propagowanie głośnego czytania dzieciom.

GALERIA