Czerwiec 2014

PRZEDSZKOLACY W BIBLIOTECE

Dnia 06.06.2014r. Filię Biblioteczną w Przygłowie odwiedzili wychowankowie Przedszkola Samorządowego w w/w miejscowości. Celem wycieczki do biblioteki było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku do książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza, wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu biblioteka.

Dzieci słuchały i chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się ogromną wiedzą na temat placówki. Spotkanie zakończyło czytanie bajek – stały element odwiedzin.

GALERIA