Czerwiec 2014

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

Współczesny świat proponuje wiele atrakcji, dlatego Filia Biblioteczna w Podklasztorzu stosuje różnorodne metody, by zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek.

Tym razem we współpracy z Biblioteką SP Nr 2 w Sulejowie 18.06.zorganizowała konkurs „I Ty możesz zostać mistrzem pięknego czytania”. Uczestnicy mieli za zadanie jak najładniej, wyraźnie i z odpowiednią intonacją przeczytać losowo wybrany fragment książki” Mikołajek Rene Gościnnego. Słuchaczami byli pozostali uczniowie z kl.IV-VI.

W jury zasiadły : B.Baryła – bibliotekarz, pani M. Środowska – z-pca dyrektora szkoły i pani Teresa Sarlej – radna i przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Zwycięzcą konkursu został Szymon Szulc (kl. IV), II miejsce zajęła Magda Chmielewska (kl.V), III – Iza Reszka (kl.VI). Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a laureaci nagrody książkowe.

Propagowanie czytelnictwa winno stać się priorytetem każdego bibliotekarza, ponieważ przynosi wymierne efekty w postaci zwiększenia ilości czytelników i wypożyczanych przez nich książek.

GALERIA