Październik 2014

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dnia 9 października 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Łęcznie nastąpiło podsumowanie konkursu fotograficznego „Sulejów-moja mała ojczyzna”.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu były:
- kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego i umiłowania ojczyzny wśród młodego pokolenia,
- aktywizacja miłośników fotografii,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości,
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

W konkursie wzięło udział 9 uczestników. Nagrodzeni zostali:
- Aleksandra Kowalska – Gimnazjum w Sulejowie,
- Paulina Sekulska - Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.,
- Łukasz Wójcikowski – ZSP w Sulejowie.

GALERIA