Październik 2014

JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI

Dzień Papieża Jana Pawła II obchodzony w tym roku po raz czternasty był inspiracją do zorganizowania przez Filię Biblioteczną w Przygłowie wieczoru wspomnień pn. „Jan Paweł II w naszej pamięci… brakuje nam słów, brakuje gestu i znaku”. Spotkanie odbyło się dnia 29.10.2014r. w murach placówki

Ojciec Święty, Papież, Święty Kościoła Katolickiego to osoba, którą warto i trzeba wspominać. W wieczór wspomnień i nastrój spotkania wprowadziła uczestników „Barka”. Następnie Pani Katarzyna Meresińska nakreśliła uczestnikom ścieżkę życia Jana Pawła II, a Pani Alicja Prasol wspominała Papieża w swoim autorskim wierszu. Chwilę refleksji i zadumy zapewniło czytelnikom wysłuchanie fragmentu książki pt. „Świadectwo” kardynała Stanisława Dziwisza, a poezja Karola Wojtyły śpiewana przez Łukasza Zagrobelnego „Miłość mi wszystko wyjaśniła” przypomniała o kanonizacji Jana Pawła II.

Spotkanie zakończyły osobiste wspomnienia uczestników, a całości dopełniły słodkie kremówki. Panie Katarzyna Meresińska i Alicja Prasol za zaangażowanie w przygotowanie wieczoru wspomnień otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy drobne pamiątki.

GALERIA