Listopad 2014

PRZYSŁOWIE PRAWDĘ CI POWIE

W dniu 07.11.2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorganizowała lekcję biblioteczną dla klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1. pt. „Przysłowie prawdę ci powie”. O tym jak wszyscy jesteśmy przesiąknięci porzekadłami ludowymi nawet nie zdajemy sobie sprawy. Spotykamy je w bajkach i wierszach, słyszymy w piosenkach, znajdujemy w podręcznikach, ale przede wszystkim funkcjonują one w życiu potocznym. Odgrywają szczególną rolę; są dla nas drogowskazami porządkującymi rzeczywistość, pozwalają lepiej zrozumieć siebie i innych, odkrywają proste prawdy życiowe.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na obecność przysłów w naszym życiu, rozbudzenie zainteresowania nimi, wskazanie możliwości oraz źródeł ich poznania. W trakcie lekcji dzieci zapoznane zostały z najbardziej znanymi polskimi przysłowiami a dla ich zrozumienia czytane były historyjki je obrazujące. Mali uczniowie nie tylko z zainteresowaniem słuchali lecz również trafnie interpretowali znane porzekadła.

GALERIA