Marzec 2014

WIZYTA W BIBLIOTECE

Dn. 31.03.2014r. Filia Biblioteczna w Podklasztorzu przeprowadziła z uczniami kl.I lekcję biblioteczną połączoną z głośnym czytaniem oraz zajęciami plastycznymi. W czasie spotkania dzieci zapoznały się z działaniem biblioteki, omówiono zasady korzystania z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby zostać czytelnikiem oraz zasady poszanowania bibliotecznych zbiorów.

Kolejnym punktem spotkania było głośne czytanie przygód wesołego żółwika Franklina w książeczce pt. „Franklin i książka z biblioteki”. Dzieci po uważnym wysłuchaniu bajki oraz wyciągnięciu z niej wniosków również włączyły się do akcji głośnego czytania, czytając wybrane fragmenty książek. Następnie pięknie pokolorowały obrazki przedstawiające żółwia Franklina.

Spotkanie było miłe, ciekawe i pouczające mające na celu kształtowanie u dzieci nawyku korzystania z biblioteki i obcowania z książką od najmłodszych lat.

GALERIA