Październik 2014

KARTKA Z PAMIĘTNIKA

Dnia 30.10.2014 r. w Filii Bibliotecznej w Podklasztorzu rozstrzygnięto fantastyczny konkurs literacki pt. „Kartka z pamiętnika”. Polegał on na użyciu swojej wyobraźni i stworzeniu opowieści, która zabiera w świat baśni połączony z realiami.

Konkurs skierowany był do młodych twórców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie. Celem było rozbudzenie wyobraźni u dziecka oraz rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.

W kategorii kl. I – III pierwsze miejsce zdobyła Ola Balińska, drugie Patrycja Kuleta, trzecie Julia Dudkiewicz. W kategorii kl. IV – VI pierwsze miejsce Oliwia Kuleta, drugie Rozalia Ciach, trzecie Marta Dederska.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

GALERIA