Wrzesień 2014

KRAJOBRAZ WOKÓŁ NAS

W Filii MBP w Podklasztorzu 30 .09.2014 r. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pn. „Krajobraz wokół nas”, na który wpłynęło 16 zdjęć. Laureatami zostali: Zuzanna Leśniewska, Wiktoria Chmielewska i Oliwier Piekarski. Wyróżnienia przyznano Julii Wudarczyk, Piotrowi Michalakowi oraz Wiktorowi Dęderskiemu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji fotograficznej, pokazanie piękna krajobrazu naszego regionu, uwrażliwienie na otaczające nas piękno przyrody oraz promocja gminy i biblioteki. Fotografie wykonane na konkurs zaprezentowane są w bibliotece w formie wystawy.

GALERIA