Styczeń 2015

PORTRET ZIMY

W Filii Bibliotecznej w Podklasztorzu 22.01.2015 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Portret zimy”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie. Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie wyobraźni inspirowanej aktualną porą roku. Dzieci wykonały ciekawe prace dowolną techniką z wykorzystaniem różnych środków plastycznych.

Wyróżniono prace : Filipa Szymańskiego, Igora Kowalczyka, Oliwii Kulety oraz Igora Marcinkowskiego..

Autorzy wszystkich prac otrzymali nagrody rzeczowe.

GALERIA