Marzec 2015

DZIECIĘCA POEZJA

Z okazji przypadającego dnia 21 marca Światowego Dnia Poezji Filia Biblioteczna na Podklasztorzu w dniu 24.03.2015 r. zorganizowała konkurs recytatorski pt. „ Dziecięca poezja”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów. Uczestnikami byli uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie, którzy zaprezentowali wiersze znanych polskich poetów. Dzieci zaimponowały umiejętnością recytacji.

Oto zwycięzcy, którzy wykazali się wysokim poziomem recytatorskim:

I miejsce – Nadia Szulc z kl. I i Amelia Owiesek z kl. III
II miejsce – Matylda Kula z kl. III i Weronika Organka z kl. II
III miejsce – Maria Janosik z kl. I i Joanna Kołek z kl. 0

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza Sulejowa.

GALERIA