Kwiecień 2015

MŁODZI CZYTELNICY NA TROPIE

Dnia 10.04.2015 r. w Filii Bibliotecznej w Uszczynie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Młodzi Czytelnicy na tropie”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI. Uczestnicy konkursu otrzymali kartę z opisami książek i bohaterów. Kierując się swoją znajomością lektur ich zadaniem było podpisanie każdego opisu odpowiednim tytułem, autorem, a także wskazanie bohatera, którego dotyczył dany opis.

Do konkursu zgłosiło się 12 uczestników. Laureatami zostali:

I miejsce – Szymon Słomka
II miejsce – Aleksandra Ruszkiewicz
III miejsce – Kinga Szopa i Kacper Mikołajczyk

Wyróżnienie: Amelia Kowalska

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a reszta uczestników dyplomy i słodkie upominki.

GALERIA