Maj 2015

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ

Tegoroczny Tydzień Bibliotek upłynął pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. Akcja ta o zasięgu ogólnopolskim ma na celu wypromować instytucję samej biblioteki, jako ośrodka kultury oraz zaszczepić w środowisku lokalnym ducha czytelnictwa. Jest to już XII etap, który ma pokazać nowe oblicze biblioteki – już nie tylko utożsamianej z typową książką, ale także lokalnym centrum kulturotwórczym.

Tydzień Bibliotek, odbywał się w dniach 8-15 maja, upłynął w wyjątkowo przyjemnej atmosferze, pełnej zabawy nie tylko dla najmłodszych czytelników, ale także i tych nieco starszych. Po raz kolejny biblioteka w Uszczynie, by w pełni zaakcentować to majowe święto, zaproponowała dzieciom i młodzieży odwiedzającym placówkę szereg zajęć aktywizujących.

Tydzień podzielony został na bloki tematyczne, podczas których wszyscy chętni mogli wykazać się danego dnia w konkretnej dziedzinie. Nie zabrakło krzyżówek i innych łamigłówek, przygotowana została również Zgaduj-zgadula, której tematem przewodnim była zarówno sama książka, jako przedmiot, jej treść ale także szeroko rozumiana biblioteka. Czytaliśmy znane i lubiane przez dzieci wiersze polskich poetów, rysowaliśmy. Na koniec odbyła się sesja fotograficzna, na której można było uwiecznić siebie i swoje zamiłowania czytelnicze.

GALERIA