Maj 2015

MAJOWE RECYTACJE W BIBLIOTECE

W ramach Tygodnia Bibliotek Filia Biblioteczna w Przygłowie zorganizowała konkurs recytatorski pt. „Majowe recytacje w bibliotece”. Konkurs odbył się dn. 19.05.2015r. w murach placówki. Konkurs miał na celu rozwijanie wśród dzieci zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas 0 ze Szkoły Podstawowej w w/w miejscowości. Łącznie zaprezentowało się 14 dzieci. Każdy uczestnik recytował dowolny wiersz wybranego poety. Barwne stroje oraz rekwizyty pomagały dzieciom w interpretacji poezji dziecięcej.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Borys Bartłomiejczyk
II miejsce – Oliwia Sędkowska
III miejsce – Maria Kaczmarek

Wyróżnienia otrzymali:

Kacper Szymczyk
Franciszek Rutowicz
Igor Gładysz

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy zakładki do książek.

GALERIA