Czerwiec 2015

KONKURS LITERACKO-MULTIMEDIALNY

Dnia 22 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Łęcznie nastąpiło podsumowanie konkursu literacko-mulitimedialnego „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”.

Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy humanistycznej wśród młodzieży;
- rozwijanie wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego;
- kształcenie umiejętności interdyscyplinarnej;
- stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
- uwrażliwianie na piękno;
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o literaturze, mobilizowanie do samodzielnej pracy;
- podnoszenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury.

Do konkursu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej. Spośród nadesłanych prac w kategorii literackiej nagrodę książkową otrzymały: Paula Szczęsna, Wiktoria Gębicka oraz Natasza Sianos.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

GALERIA