Czerwiec 2015

PODRÓŻ DO KRAINY BAJEK I BAŚNI

Filia Biblioteczna Nr 1 Podklasztorze zorganizowała konkurs plastyczny pt. ”Podróż do krainy bajek i baśni”, w którym wzięli udział uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie. Zadaniem uczestników było przedstawienie wybranej baśni w formie plastycznej. Podsumowanie konkursu odbyło się dn.25.06.2015 r. Dzieci wykonały piękne prace stosując różne techniki plastyczne. Laureatami zostali : Wiktor Dęderski, Ola Balińska i Kamila Pączyńska. Wyróżniono pracę Seweryna Zielonki. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci akcesoriów plastycznych.

Cele konkursu to popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do książek, rozwijanie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej.

GALERIA