Lipiec-Sierpień 2015

HARCERSTWO SULEJOWA

Od 28.07.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie oglądać można wystawę pt. „Harcerstwo Sulejowa w latach 1930 i dziś - 85 lat”. Przedstawia ona drużyny harcerskie i wydarzenia związane z ich udziałem na przestrzeni 85 lat. Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Pana Jana Millera i dzięki Jego uprzejmości obecnie eksponowane są w bibliotece.

Dziękujemy autorowi za przygotowanie i udostępnienie wystawy oraz zapraszamy do jej obejrzenia

GALERIA