Wrzesień 2015

NARODOWE CZYTANIE

Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmocnienie narodowej tożsamości.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie po raz kolejny włączyła się do akcji wspólnego czytania. Głośne czytanie dzieła odbyło się w czytelni naszej książnicy.

W tym roku czytanym dziełem była „Lalka” B.Prusa, nowoczesna, wielowątkowa powieść pokazująca zróżnicowane postawy kilku pokoleń Polaków na tle burzliwych przemian epoki. „Lalka” to również spotkanie z niezwykłym literackim kunsztem Prusa, który ze zmysłem obserwacyjnym i humorem dokumentował obyczajowe obrazki współczesnych mu czasów. Fragmenty powieści zostały przeczytane przez panie bibliotekarki oraz grono stałych czytelników.

Na koniec spotkania rozgorzała gorąc dyskusja na temat potrzeby czytania polskiej literatury pięknej.

GALERIA