Październik 2015

"OJCZYSTA PRZYRODA"

Dnia 26 października 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Łęcznie nastąpiło podsumowanie konkursu fotograficznego „Ojczysta przyroda”.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Cele konkursu była:
• kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego i umiłowania ojczyzny wśród młodego pokolenia,
• aktywizacja miłośników fotografii,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości,
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

W konkursie wzięło udział 7 uczestników. Nagrodzeni zostali:
- Aleksandra Kowalska
- Karolina Krzaczyńska
- Łukasz Wójcikowski

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

GALERIA