Listopad 2015

WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY

11 listopada to jedna z najważniejszych dat dla Polaków. W tym roku była to 97 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli.

Z okazji tego patriotycznego święta Polski Związek Emerytów i Rencistów w Sulejowie wraz z Miejską Bibliotekę Publiczną w Sulejowie zorganizował wieczór poetycko - muzyczny dla mieszkańców naszego miasta. Spotkanie odbyło się 10.11.2015r. w siedzibie Związku Emerytów i Rencistów.

Wieczór rozpoczęto od przypomnienia historii Polski z okresu zaborów oraz jej drogi do wyzwolenia.

W programie imprezy nie zabrakło wierszy oraz piosenek o tematyce patriotycznej. Na wieczorze można było usłyszeć m. in. wiersze „ Polsko nie jesteś już Niewolnicą!”, „Listopad 1918”, „O Polsko”, czy „Na przód”, a także piękne utwory muzyczne tj. „Rota”,” My, pierwsza brygada”, „Marsz, marsz Polonia”.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały na celu skłonić do refleksji oraz przypomnieć młodym i starszym pokoleniom co to jest patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej.

GALERIA