Listopad 2015

KONKURS "JESIENNE PEJZAŻE"

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 30 listopada 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii w Łęcznie nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Jesienne pejzaże”. W konkursie wizięło udział kilkanaścioro dzieci ze SP w Łęcznie. Z pośród nich nagrody książkowe otrzymali: Herman Emilia, Herman Jagoda, Herman Kinga, Krupa Aleksandra, Kwiatkowska Ewelina i Mijanowski Szymon.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!

Dziękujemy uczestnikom i ich Rodzicom za czas poświęcony na przygotowanie pięknych prac.

GALERIA