Kwiecień 2015

SULEJOWSKIE LEGENDY

30.IV.2015r. Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 w Podklasztorzu, we współpracy Szkolą Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, zorganizowały konkurs propagujący czytelnictwo.

Postanowiono połączyć przyjemne z pożytecznym, dlatego jako temat wybrano sulejowskie legendy. Są one bardzo ciekawe, więc słuchało się ich z wielkim zainteresowaniem (przyjemne) a jednocześnie można było poszerzyć wiedzę o przeszłości naszego miasta (pożyteczne).

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV-VI. Składał się on z dwóch części. W pierwszej uczestniczyły, wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji, dzieci, które prezentowały umiejętność pięknego czytania legend, w drugiej brali udział słuchacze, których zadaniem było udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące wysłuchanych tekstów.

Doskonale spisali się zarówno jedni, jak i drudzy. Jury, w składzie: B. Baryła-bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki w Sulejowie Filia nr 1 w Podklasztorzu, M. Środowska- zastępca dyrektora SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie i B. Tarnawska – nauczycielka, po naradach nagrodziło następujące osoby:

- wśród uczestników czytających:
I miejsce – Zuzanna Justyna z kl. V
II miejsce- Daniel Baliński z kl. IV
III miejsce- Bartłomiej Pastuszka z kl.VI

- najbardziej uważnymi słuchaczami okazali się:
Jakub Ciesielski z kl. IV, Szymon Szulc z kl.V i Adrian Pawlikowski z kl. VI.

Nagrodzone osoby otrzymały książki ufundowane przez MBP w Sulejowie i SP nr 2 im. Królowej Jadwigi, zaś wszystkim uczestnikom wręczono zakładki do książek i słodycze.

GALERIA