Kwiecień 2016

KONKURS RECYTATORSKI

Jest bardzo wielu poetów, którzy stworzyli piękne wiersze dla dzieci. Zanim dziecko nauczy się czytać, może je pięknie wyrecytować. Wybór repertuaru jest ogromny. Są wierszyki zabawne, rozśmieszające, pouczające i takie, które przedstawiają piękno otaczającego dziecko świata.

Dlatego też Filia Biblioteczna w Przygłowie dn. 26.04.2016r. zorganizowała w placówce konkurs recytatorski pt. „Przedszkolaki w świecie poezji”. Adresatami konkursu byli wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Przygłowie wszystkich grup wiekowych. Konkurs polegał na prezentacji dowolnie wybranego utworu. Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej, prezentacja zdolności recytatorskich dzieci, zachęcenie ich do publicznych wystąpień i nauczenie pozytywnej rywalizacji. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. Biorąc pod uwagę interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniono 7 laureatów ze wszystkich kategorii wiekowych.

Nagrody:
Karina Nowicka – maluchy
Maria Dębiec – średniaki
Zuzanna Foryś – starszaki

Wyróżnienia:
Julia Krawczyk – maluchy
Oliwia Krawczyk – maluchy
Mateusz Jankowski – średniaki
Dominik Trzecianowski – starszaki

Laureatom przyznano nagrody książkowe, a pozostałym dzieciom wręczono pamiątkowe dyplomy i kolorowanki. Recytacje dzieci przebiegały w miłej atmosferze i były nagradzane brawami. Placówka serdecznie dziękuje nauczycielom i rodzicom za owocną współpracę.

GALERIA