Maj 2016

„BARWY JĘZYKA POLSKIEGO”

25.05.2016r. w sulejowskiej książnicy odbył się konkurs ortograficzny pt. „Barwy języka polskiego”. Ideą konkursu było wzbudzenie wrażliwości na język ojczysty ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej ortografii i poprawnego pisania po polsku.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością zasad ortograficznych. W dyktandzie przeważała pisownia łączna i rozdzielna wyrażeń przyimkowych. Po dokładnym sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców. Mistrzem ortografii została Oliwia Synderecka, II miejsce zajęła Patrycja Leska, natomiast III miejsce zajęła Laura Wójtowicz.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

GALERIA