Czerwiec 2016

OPOWIEDZ MI BAJKĘ

Dnia 23.06.2016 r. w Filii Bibliotecznej w Podklasztorzu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Opowiedz mi bajkę” skierowanego do uczniów kl. II – IV. Przedmiotem konkursu była samodzielnie napisana i zilustrowana bajka. Celem kształtowanie dziecięcej wyobraźni, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

Laureatami konkursu zostali: Ola Balińska, Klaudia Równiak i Kaja Dęderska. Wyróżniono prace Patrycji Kulety i Julii Dudkiewicz.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody książkowe.

GALERIA