Październik 2016

DZIEŃ LISTONOSZA

Chodzi z dużą torbą
i z tego jest znany,
że nosi przekazy,
listy, telegramy!

W miesiącu październiku obchodzony jest Dzień Listonosza i Poczty Polskiej. Święto to ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy dzielnych doręczycieli i doręczycielek, którzy regularnie zmagają się nie tylko z kaprysami pogody ale również stróżami podwórek – psami. Zawód ten cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem. Przedstawiciele tej profesji doczekali się nawet znanej na całym świecie bajki opowiadającej o niezwykłych przygodach listonosza Pata i jego przyjaciela kota.

W związku z obchodami tego święta w dniu 04.10.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zaprosiła uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr1 na lekcję biblioteczną pt. „Dobra praca listonosza Pata”. Nasi goście również znali postać niezwykłego listonosza i z wielką ochotą wysłuchali opowiadania o jego przygodach. Dzieci dowiedziały się także jak funkcjonuje poczta oraz jak należy prawidłowo zaadresować i wysłać list by dotarł do właściwego adresata. Uwieńczeniem spotkania było wykonanie prac plastycznych przedstawiających przedstawicieli tego zawodu.

GALERIA