Październik 2016

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dnia 10 października 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Łęcznie nastąpiło podsumowanie konkursu fotograficznego „wczoraj i dziś”.

Celem konkursu było:
• kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego i umiłowania ojczyzny wśród młodego pokolenia,
• aktywizacja miłośników fotografii,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji rzeczywistości,
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

GALERIA