Październik 2016

KSIĄŻKA DLA SENIORA

Coraz liczniejsza rzesza osób starszych, nierzadko odsunięta od aktywności zawodowej, oczekuje pomocy i wsparcia społecznego w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i uczestnictwa w życiu społecznym. Dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie rozpoczęła cykl zajęć biblioterapii w Domu Pomocy Społecznej „Happy Port” w Poniatowie. Współpraca ma na celu podtrzymać jak najdłużej aktywność i samodzielność seniorów warunkującą zachowanie zdrowia, niezależności i godności.

Podczas zajęć została przeczytana książka Ireny Durka – Żytkowiak pt. „Wygrać życie”. Lektura, która towarzyszyła spotkaniu uwolniła od napięć i stresów i przyczyniła się do lepszego samopoczucia słuchaczy. Październikowe zajęcia odbyły się w atmosferze ciepła i życzliwości.

GALERIA