Kwiecień 2016

GŁOŚNE CZYTANIE

Druga, tym razem wiosenna, edycja głośnego czytania dla młodszych wychowanków Szkoły Podstawowej w Uszczynie, miała miejsce w dniu 22 kwietnia 2016. Tym razem sko-rzystaliśmy z pomieszczeń szkolnych. Uczniowie klasy piątej znakomicie przedstawili, z wyczuciem teatralnym, czytane teksty: „Waligóra i Wyrwidąb”, „Szewczyk Dratewka” i „Żywa woda”. Spotkanie to zorganizowano przy współpracy biblioteki szkolnej, ma na celu rozpowszechnienie czytania literatury wśród dzieci szkolnych. A jednocześnie jest okazją do zapoznania się z księgozbiorami obu bibliotek (publicznej i szkolnej). Spotkaniu towarzy-szyły zagadki oraz minikonkurs na najładniej wykonaną pracę plastyczną związaną z czytanymi baśniami.

GALERIA