Maj 2016

„POLSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE”

Przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy są świadectwem naszych korzeni, związku teraźniejszości z przeszłością oraz świadectwem więzi rodzinnych i społecznych. Łączą ludzi różnych pokoleń i różnych czasów. Stanowią ciągłość naszej tradycji, a kultura polska zawdzięcza im swoją odrębność i wyjątkowość.

W Filii Bibliotecznej w Uszczynie rozwiązano konkurs plastyczno-czytelniczy pn. „Polskie obrzędy i zwyczaje”.

Laureatami zostali:

I miejsce zdobyły Ewa Szczęsna (Przedszkole Samorządowe w Poniatowie) i Jolanta Szczęsna (Szkoła Podstawowa w Uszczynie)
II miejsce - Julita Choja (Szkoła Podstawowa w Uszczynie)
III miejsce- Mateusz i Patrycja Kacprzyk (Szkoła Podstawowa w Uszczynie)

Gratulujemy!

GALERIA