Marzec 2017

WIERSZE MARII KONOPNICKIEJ

Światowy Dzień Poezji, obchodzony corocznie 21 marca jest wydarzeniem popularyzującym poezję, czytanie i recytowanie wierszy. Włączając się w obchody tego święta Filia Biblioteczna na Podklasztorzu we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 zorganizowała konkurs recytatorski - „Wiersze Marii Konopnickiej”. Konkurs skierowany został do uczniów kl. 0 – III . Do recytacji przystąpiło 18 uczestników. Występy małych artystów oceniało jury w składzie : B. Baryła – bibliotekarz, p. Aneta Balińska – nauczyciel i p. Małgorzata Chmielewska – przewodnicząca Rady Rodziców.

Przy ocenie wzięto pod uwagę dobór tekstu i jego opanowanie pamięciowe, wyrazistą mowę, intonację, tempo mówienia, kostiumy, użyte rekwizyty.

Laureatami zostali:

I miejsce - Maria Śpiewak i Łukasz Krześniak
II miejsce - Alicja Owiesek i Maja Chmielewska
III miejsce - Nadia Szulc

Wyróżnienia przyznano: Natalii Kowalskiej, Angelice Krawczyk, Klaudii Równiak i Zuzi Patrzykąt.

Laureatom wręczono nagrody książkowe, wyróżnionym nagrody rzeczowe, ponadto wszyscy otrzymali dyplomy oraz słodycze. Wszystkim uczestnikom – gratulujemy.

GALERIA