Kwiecień 2017

WIELKANOCNE SPOTKANIE

W Filii Bibliotecznej na Podklasztorzu odbyło się przedświąteczne spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece. Po obejrzeniu księgozbioru zapoznały się z zasadami zapisu i wypożyczania książek.

Z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki o zwyczajach i tradycjach związanych z obchodami Wielkanocnego Święta, wzbogaciły swoją wiedzę na temat symboli wielkanocnych. Spotkanie zostało urozmaicone głośnym czytaniem wierszyków o tematyce wielkanocnej.

Na zakończenie dzieci wykonały kolorowe prace plastyczne, które ozdobiły świątecznie bibliotekę. Każdy uczestnik spotkania otrzymał upominek oraz symboliczne jajeczko przyniesione w koszyczku wielkanocnym.

GALERIA