Maj 2017

„PIĘKNO PRZYRODY POLSKIEJ”

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie 09.05.2017 r. odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski pt.” Piękno przyrody polskiej”. Konkurs objęty został patronatem Burmistrza Sulejowa i Lasów Państwowych Nadleśnictwo Smardzewice.

Celem konkursu było:
- uzmysłowienie dzieciom istoty środowiska naturalnego dla życia człowieka
- pogłębianie wrażliwości na piękno przyrody
- rozbudzanie zainteresowań poezją
- integracja międzyszkolna
- prezentacja uczniów uzdolnionych recytatorsko
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Witowie, Szkoły Podstawowej w Przygłowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie.

W jury zasiedli : B. Baryła – bibliotekarz, p. T. Rogaczewski – leśniczy i p. M. Furman – nauczycielka. Podczas oceny kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji recytatora, interpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość. Po wysłuchaniu wierszy jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii kl. I – III :
I miejsce Iga Wnuk – SP Witów i Izabela Biłek – SP Przygłów
II miejsce Natalia Kowalska – SP Nr 2 Sulejów
III miejsce Natalia Kuśmierska – SP Witów
W kategorii kl. IV – VI:
I miejsce Amelia Kołek – SP Nr 2 Sulejów
II miejsce Daniel Baliński – SP Nr 2 Sulejów
III miejsce Eliza Olczyk – SP Witów i Seweryn Zielonka – SP Nr 2 Sulejów
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci – nagrody książkowe.

GALERIA