Maj 2017

„LAURKA DLA BIBLIOTEKI"

W dniach 8-15 maja 2017r. obchodzimy XIV edycję Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Jego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W ramach tego tygodnia biblioteki przeprowadzają różne formy pracy z czytelnikiem. W Filii Bibliotecznej w Przygłowie dn. 09.05.2017r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Laurka dla biblioteki”. W konkursie wzięło udział 15 dzieci, a byli to najmłodsi czytelnicy placówki. Prace zawierały życzenia, cytaty i wiersze skierowane pod adresem biblioteki. Wszystkie kolorowe i w swojej formie plastycznej ciekawe. Dlatego też biblioteka postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników, którzy otrzymali nagrody książkowe. Bibliotekarz dziękuje rodzicom za wkład i zaangażowanie, dzięki którym udaje się placówce realizować swoje założenia, a wszystkim dzieciom serdecznie gratuluje.

GALERIA