Czerwiec 2017

„MÓJ ULUBIONY PISARZ"

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Łęcznie nastąpiło podsumowanie konkursu literacko-mulitimedialnego „Mój ulubiony pisarz”.
Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy humanistycznej wśród młodzieży;
- rozwijanie wiedzy o życiu i twórczości literackiej wybranych pisarzy;
- kształcenie umiejętności interdyscyplinarnej;
- stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
- uwrażliwianie na piękno;
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o literaturze, mobilizowanie do samodzielnej pracy;
- podnoszenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury.

Do konkursu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej. Spośród nadesłanych prac w kategorii literackiej nagrodę książkową otrzymały: Zuzanna Brzeziańska, Sylwia Kołek Wiktoria Piasta oraz Emilia Herman.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

GALERIA