Czerwiec 2017

„BEZPIECZNE WAKACJE”

W Filii Bibliotecznej na Podklasztorzu dn. 22.06.2017 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie. Celem konkursu było :
- kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzie, w górach, nad wodą.
– promocja bezpiecznych form zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.
– rozwijanie zdolności dzieci
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego

Laureatami zostali :
I miejsce – Weronika Jeleń i Patrycja Kuleta
II miejsce - Amelia Owiesek i Zosia Michalak
III miejsce - Julia Dudkiewicz

Wyróżnienia otrzymali : Nadia Szulc, Matylda Kula i Hubert Kłosowicz.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

GALERIA