Październik 2017

„PRAWA ZWIERZĄT"

Dzień 4.X. jest Światowym Dniem Zwierząt. Cały październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. W Filii Bibliotecznej na Podklasztorzu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat pt. „Prawa zwierząt” . Konkurs miał na celu uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to nie rzeczy, a istoty z uczuciami, które odczuwają ból, strach, cierpienie. Mają swoje prawa, należy im się szacunek i opieka. Objęte są ochroną prawną, a znęcanie się nad nimi jest przestępstwem.

Laureatami konkursu zostali :
I miejsce - Oliwia Bies i Amelia Owiesek
II miejsce - Weronika Jeleń
III miejsce - Julia Dudkiewicz
Wyróżniono prace : Kuby Różyckiego, Patrycji Kulety, Zosi Michalak i Matyldy Kuli.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.

GALERIA