Grudzień 2017

„LOKOMOTYWA TUWIMA"

Filia Biblioteczna w Uszczynie zorganizowała, dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej SP w w/w miejscowości, zajęcia z książką. Spotkanie pod nazwą „Lokomotywa Tuwima” odbyło się w dniu 1 grudnia.

Na wstępie bibliotekarka, po krótce, przedstawiła dzieciom postać poety. Później najmłodsi wykonywali szereg różnorodnych zadań, które miały n celu wprowadzić ich w świat poezji Juliana Tuwima. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówkę, przy pomocy rekwizytów i fragmentów tekstów odgadywali tytuły wierszy, układali tajemnicze puzzle. Które ostatecznie okazały się lokomotywą.

GALERIA