Kwiecień 2017

KONKURS RECYTATORSKI

W Polsce istnieją bohaterowie, którzy zapisali się na kartach historii. Pamięć ich ofiarności i męstwie przetrwa tak długo, jak długo będzie pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Chcąc uczcić pamięć polskich bohaterów narodowych walczących o wolność ojczyzny Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie wraz z filiami w Łęcznie, Podklasztorzu, Przygłowie i Uszczynie dnia 25.04.2017r. zorganizowała konkurs recytatorski pt. „Cześć i chwała bohaterom”. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych z Sulejowa, Podklasztorza, Przygłowa, Łęczna, Uszczyna oraz Witowa.

Laureatami zostali:
I miejsce – Maria Młynarczyk (SP. w Przygłowie)
II miejsce – Daniel Baliński (SP. w Podklasztorzu)
III miejsce – Zofia Kacperczyk (SP. w Uszczynie)

Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Olczyk (SP. w Łęcznie)
Amelia Kołek (SP. w Podklasztorzu)
Marika Jasiurska (SP. w Sulejowie)
Eliza Olczyk (SP. w Witowie)
Zuzanna Kafar (SP. w Przygłowie)

Uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

GALERIA