Styczeń 2017

SPOTKANIE AUTORSKIE

„Nawet najgorszy wiersz
może być dobrym wierszem
dla kogoś, kiedyś, gdzieś.”

                        Tadeusz Różewicz

Dnia 26.01.2017r. w Filii Bibliotecznej w Przygłowie odbyło się spotkanie autorskie z Bernardą Zawadą. Rozpoczęło się powitaniem gościa i przybyłych słuchaczy.

Bernarda Zawada, z urodzenia opocznianka, z zamieszkania sulejowianka. Osoba o wielu pasjach: muzyka, kulinaria, dziewiarstwo, tkactwo, a nade wszystko pisarstwo. Jej dokonania pisarskie można śledzić przede wszystkim na portalach internetowych. W antologii wierszy pt. „Wiersze pisane sercem i emocjami” wraz z innymi autorami zawarła 10 wybranych utworów. Marzy o własnym, autorskim tomiku wierszy.

Podczas spotkania, któremu przewodził tytuł antologii, Pani Bernarda opowiedziała słuchaczom o pasji pisania i skąd czerpię tematykę wierszy. Autorka tekstów, jak sama o sobie mówi, czytała wybrane utwory i opowiadała w jakich okolicznościach powstały. Proza życia jest najlepszym dostarczycielem weny twórczej Pani Bernardy. Dwa utwory: „Podróż w nieznane” i „Szablon życia” otrzymały wyróżnienia, a „Architekt marzeń” to sztandarowy utwór pisarki. Spotkanie autorskie upłynęło w miłej atmosferze, a uczestnicy z zaciekawieniem słuchali autorki. Poszerzyło ono horyzonty czytelnicze miłośników książek i było swoistą promocją poezji.

GALERIA