Marzec 2018

„KOBIETĄ BYĆ…”

8 marca był okazją do zorganizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sulejowie konkursu poetyckiego pt. „Kobieta być…’’. Polegał on na napisaniu wierszy, których bohaterkami są kobiety.

Na uroczystym podsumowaniu wręczono laureatkom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzone zostały: Pani Maria Markiewicz, Natalia Twardowska i Patrycja Ciupińska.

Przy słodkim poczęstunku i miłej rozmowie Panie zaprezentowały swoją twórczość. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za udział w konkursie i razem spędzony czas.

GALERIA