Marzec 2018

„WITAJ WIOSNO!”

PTASZEK W DRZEWACH GŁOŚNO ŚPIEWA,
ŻE JUŻ WIOSNĘ WITAĆ TRZEBA”

Wiosenną panienkę radośnie witali również uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej Nr1 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie gdzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Witaj Wiosno!” Jego celem było rozbudzanie wśród najmłodszych wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach.

Podczas spotkania dzieciom zaprezentowane zostały wiersze o wiośnie jak również zwyczaje towarzyszące tej porze roku.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania.

Laureatami zostali:
I miejsce – Seweryn Krawiec
II miejsce – Michał Albin
III miejsce – Nela Budkowska, Adam Olczyk

Wyróżnienia – Lena Pielużek, Szymon Siudek

Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostali imiennymi dyplomami oraz słodkościami, laureaci zaś otrzymali nagrody w postaci książek. Wszystkie prace konkursowe zostały wyeksponowane w sulejowskiej książnicy na wystawie pokonkursowej pt.: „WITAJ WIOSNO!””.

GALERIA