Październik 2018

„WINA I KARA"

W tym roku przypada 220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza – jednego z najwybitniejszych wieszczy okresu romantyzmu. Aby uczcić tą rocznicę i przybliżyć twórczość poety Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorganizowała konkurs czytelniczy pt. „Wina i kara – czyli lekcja człowieczeństwa w II cz. „Dziadów””. „Dziady” cz. II są nie tylko poetyckim dokumentem obrzędu ludowego fascynującego romantyków niezwykłością, ale i utworem bogatym w refleksje filozoficzne i moralne. Poeta stara się w swoim dramacie odpowiedzieć na pytania o istotę i pełnię człowieczeństwa. Autor ostrzega również, aby ludzie postępowali zgodnie z normami współżycia międzyludzkiego.

Do konkursu przystąpili uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej Nr. 1.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Natalia Borkowska
II miejsce – Julia Domańska, Joanna Sianos
III miejsce – Alicja Śpiewak, Zofia Pachulska

Laureaci otrzymali nagrody książkowe zaś pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie zaś Pani Iwonie Biskupskiej dziękujemy za przygotowanie uczniów.

GALERIA