Czerwiec 2018

„I TY JESTEŚ CZYTELNIKIEM”

W środę, 7 czerwca, Filia Biblioteczna w Uszczynie rozstrzygnęła konkurs czytelniczy pn. „I Ty jesteś czytelnikiem”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści lektur „Bracia Lwie Serce”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Ten obcy” oraz „Szatan z siódmej klasy”. W konkursie wzięli udział uczniowie dwóch szkół z Uszczyna i Witowa Kolonii.

Zwycięzcami zostali, zajmując ex aequo pierwsze miejsce:

Iga Calińska,
Hubert Budzisz,
Maciej Opala.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA