Kwiecień 2018

„WIOSNA W LITERATURZE”

Korzystając z gościny biblioteki szkolnej SP w Uszczynie, w piątek 20 kwietnia, bibliotekarz z Filii Biblioteki Publicznej przeprowadził zajęcia dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zajęcia pod nazwą „Wiosna w literaturze i poezji dla dzieci”. Młodzi czytelnicy wysłuchali utworów Urszuli Kozłowskiej, Józefa Ratajczaka, Marii Konopnickiej oraz Czesława Janczarskiego. Następnie rozpoczęła się część zajęć, w której dzieci musiały wykazać się wiedzą, spostrzegawczością, dokładnością i sprawnością fizyczną. Większych trudności nie sprawiły im puzzle i zagadki. Świetnie poradziły sobie z rozpoznawaniem kształtów roślin, zwierząt oraz przedmiotów związanych z wiosną. Spotkanie zakończyły zmagania sportowe „wyścigi z marchewką”, które dostarczyły wiele wrażeń i uśmiechu.

GALERIA