Luty 2019

„LEGENDY POLSKI”

Legendy są jednym z pierwszych elementów folkloru i tradycji, z którym spotykają się dzieci. To właśnie legendy przybliżają historię naszego narodu, uczą nas co jest dobre a co złe. Opowieści te mają pozytywne, budujące przesłanie. Życie dziecka wypełnione jest baśniami i legendami, dzielmy się nimi z naszymi kochanymi pociechami, zwłaszcza teraz, kiedy świat wszedł w erę bajek animowanych.

Chcąc przybliżyć najmłodszym dawne dzieje zawarte w tych utworach Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Legendy Polski”. Do konkursu przystąpili uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej Nr 1.

Laureatami konkursu zostały:
I miejsce – Nadia Ściubeł
II miejsce – Maria Kacprzyk
III miejsce – Hanna Kowalska

Autorki najpiękniejszych prac otrzymały nagrody książkowe zaś pozostali uczestnicy dyplomy oraz słodkie upominki.

GALERIA