Czerwiec 2019

POLSKIE LEGENDY

W ramach współpracy Filii Bibliotecznej i Szkoły Podstawowej w Uszczynie, dnia 7 czerwca odbyła się lekcja biblioteczna o polskich legendach. W tym dniu, wraz z nauczycielem języka polskiego, panią Gabrielą Wasilewko, odwiedziła bibliotekę klasa 4.

Podczas spotkania uczniowie poznali opowieści związane z różnymi regionami naszego kraju: „Piast Kołodziej”, „Pan Twardowski”, „Wars i Sawa”, „Smok Wawelski”, „O Wandzie, co Niemca nie chciała”, „Król Popiel”. Uczestnicy zajęć z ciekawością wysłuchali także legend dotyczących gminy Sulejów. W czasie spotkania wspólnie zastanawiano się, czy warto czytać podania, oparte po części na prawdzie historycznej, związane z naszym regionem i ojczyzną. Na zakończenie zajęć dzieci mogły sprawdzić zdobytą wiedzę na temat legend rozwiązując quiz.

Lekcja miała przybliżyć młodym czytelnikom świat legend oraz wybrane wydarzenia historyczne i legendarne związane z regionami w Polsce.

GALERIA