Październik 2019

LEKCJA HISTORII O SULEJOWIE

W dniu 15.10.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej Nr1 pt. „ Lekcja historii o Sulejowie”. Miały one na celu promowanie lokalnych wartości patriotycznych poprzez poznanie historii naszej małej ojczyzny. Uczniom przybliżone zostały dzieje Sulejowa na przestrzeni 1000 lat oraz związane z miastem legendy. Dzieci mogły również zapoznać się z materiałami poświęconymi miastu w formie książek, broszur, zdjęć i map. Na zakończenie wzięły udział w quizie wiedzy o ziemi sulejowskiej.

GALERIA