Listopad 2019

„WIERSZE WSPOMNIENIAMI PISANE”

W dniu 29.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie po raz kolejny odbyło się spotkanie autorskie z poetką Panią Zofią Kuczyńską - Fiuk.

Pani Zofia to rodowita sulejowianka. Mimo, że jej dorosłe życie związane jest z Łodzią, zawsze chętnie wraca do Sulejowa. W lutym tego roku ukazał się debiutancki tomik pt. „Wiersze sercem pisane”, choć pojedyncze wiersze poetki ukazywały się już wcześniej min. w „Biuletynie” Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz książce „Nie tylko Ajs”. Podczas spotkania poetka zaprezentowała wiersze z wydanego w maju tomiku „Wiersze z wiarą pisane”, oraz utwory z ostatniego tomiku „Wiersze wspomnieniami pisane”, wydane przez Stowarzyszenie „Sulejów Turystyczny”, którego prezesem jest Pan Tomasz Miller w ramach serii „Biblioteka Sulejowska”.

W swoich utworach Pani Zofia porusza tematy wiary, jako czynnika nadającego sens życiu jak również wspomina swoje dzieciństwo, młodość i dorosłe już życie.

Podczas spotkania prezentowane były również prace plastyczne Wiktorii Kowalewskiej, której rysunki zamieszczone są w tomikach wierszy naszej rodzimej poetki.

GALERIA